Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

     W dniu 15 października 2014 r. w Hali Milenium w Kołobrzegu odbyły się obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem „Życie ze schizofrenią”. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest co roku, 10 października.

     Jego głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i motywowania do podejmowania działań na rzecz zdrowia psychicznego. Tegoroczne obchody połączone były z podsumowaniem zadania Samorządu Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2014 realizowanego pod nazwą ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’. Szkoła gości w naszym szpitalu od 2009 r. Głównym organizatorem obchodów był Regionalny Szpital w Kołobrzegu, przy współudziale Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,Feniks’’ w Kołobrzegu. W trakcie uroczystości nastąpiło również podsumowanie  Projektu ,,Centrum Oparcia Społecznego –kompleksowe wsparcie’’. Doradztwo –szkoleniowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kołobrzeskim oraz wręczenie certyfikatów ukończenia projektu. Realizowanego w ramach zadania publicznego Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przez Stowarzyszenie ,,Feniks’’.

     Przybyłych na uroczystość gości uroczyście powitał Jerzy Piwowarczyk  Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z Ewą Gizą – Ordynatorem Oddziału Psychiatrycznego oraz Prezesem Stowarzyszenia „Feniks”. W obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego uczestniczyli Poseł na sejm RP Marek Hok, Anna Mieczkowska- Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Janusz Gromek Prezydent Miasta Kołobrzeg, Ryszard Szufel  – Przewodniczący Rady Miasta, Jerzy Wolski Zastępca Prezydenta, Mirosław Tessikowski  Wicestarosta Kołobrzeski oraz przedstawiciele władz miejskich, powiatowych, stowarzyszeń prozdrowotnych działających w naszym mieście oraz liczni goście. W uroczystościach wzięli również udział nasi przyjaciele ze Środowiskowych Domów Samopomocy z Gryfic i Koszalinie.  Na uroczystości licznie przybyli pacjenci oraz ich rodziny.

     Z wykładem  pt, Życie ze Schizofrenią’’ wystąpił  Dr n. med. Piotra Tybury  z Katedry  i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie.

     Prezes Stowarzyszenia Ewa Giza w swoim wystąpieniu nakreśliła osiągnięcia Stowarzyszenia ,,Feniks’’ i przedstawiła plany na przyszłość.

     Koordynator Programu ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ Jacek Mieszkowski złożył sprawozdanie podsumowujące działalność Szkoły Zdrowia Psychicznego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu w 2014 r. Celem szkoły była edukacja pacjentów oraz rodzin osób chorych psychicznie z zakresu przeciwdziałania stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu. Uświadomienie pacjentom i ich rodzinom, konieczności podjęcia rehabilitacji psychiatrycznej, która może przyśpieszyć powrót pacjenta do pełnienia ról społecznych i rodzinnych. Edukacja społeczności lokalnej z zakresu zdrowia psychicznego, radzenia ze stresem, higieny zdrowia psychicznego.   Promocja zdrowego stylu życia.

     Następnie wręczono nagrody uczniom szkół z powiatu kołobrzeskiego biorącym udział w konkursie pt.,, pt. ,,Ja w sieci -moja aktywność w wirtualnym świecie’’  – organizowanym przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu w ramach  zadania Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie  profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2014 realizowanego  pod nazwą ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’.

 W kategorii Szkół Podstawowych  nagrodzono następujące prace:

 

Imię i Nazwisko

Szkoła

Miejsce

1. Bartosz Zagozdon Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu          VI b I miejsce
2. Nicole Śnioszek Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu          IV b II miejsce
3. Anna  Kozłowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu           V b III miejsce
4. Hanna PienierskaJoanna Batorska Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu III miejsce
5. Julia Świżek Zespól Szkół w Drzonowie                                   VI wyróżnienie
6. Dawid Możdżyński Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu          IV d wyróżnienie
7. Kornelia Żmuda Zespól Szkół w Drzonowie                                   IV wyróżnienie
8. Aleksandra Wysocka Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu          VI d wyróżnienie

 W kategorii Szkół Gimnazjalnych  nagrodzono następujące prace:

 

Imię i Nazwisko

Szkoła

Miejsce

1. Marta MoskwaKlaudia Nachyła Dominika Kupisz Gimnazjum w Gościnie I miejsce
2. Małgorzata Tomicka Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu                            I a II miejsce
3. Zuliana Aleksandrow Gimnazjum nr 4 w Kołobrzegu                           II b III miejsce
4. Natalia Adam Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu                            I a wyróżnienie
5. Katarzyna Wyszyńska Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu                            I c wyróżnienie
6. Karolina Karbowska Zespól Szkół w Drzonowie                                 III b wyróżnienie
7. Milena Paszula Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu                            I b wyróżnienie
8. Oliwia Kądziołka Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu                            I b wyróżnienie

 W kategorii Szkół Średnich  nagrodzono następującą pracę:

 

Imię i Nazwisko

Szkoła

Miejsce

1. Barbara Nowakowska ZSE-H w Kołobrzegu                                              3 i I miejsce

Serdecznie gratulujemy laureatom.

     Kolejnym punktem uroczystości było  podsumowanie przez koordynatora projektu Jarosława Wosickiego  Projektu ,,Centrum Oparcia Społecznego –kompleksowe wsparcie’’. Doradztwo –szkoleniowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kołobrzeskim oraz wręczenie certyfikatów ukończenia projektu . Realizowanego w ramach zadania publicznego Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

     Rafała Jenne i Anna Kolmer z  ZaFOS – Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych wystąpili z wykładem  pt.,, Korzyści finansowe i pozafinansowe zatrudniania osób  z niepełnosprawnościami’’.

     Ostatnim akcentem tegorocznych uroczystości był katering przy którym podzieliliśmy się wrażeniami z przebiegu tegorocznej uroczystości.

     Zadanie sfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizacje w 2014 roku – zadania pn. ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’