Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze

Zapraszamy członków Stowarzyszenia  na Walne Zebranie  Sprawozdawczo -Wyborcze Stowarzyszenia ,,Feniks”