Informacja

     Spotkania Grupy Wspierająco-Edukacyjnej w ramach projektu „Klub Abstynenta i jego rodziny” przeniesione od 1 lipca 2014r. na ul. Łopuskiego 31 (budynek szpitala, wejście po schodach na lewo od głównego wejścia do szpitala)
przerwa wakacyjna w miesiącu sierpniu