Informacja

,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ 2009-2014

zaprasza wszystkich zainteresowanych, do udziału w  zajęciach organizowanych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Szkoła jest częścią zadania Samorządu Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2014 r.- w zakresie zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Celem programu jest:

 1. Edukacja pacjentów oraz rodzin osób chorych psychicznie z zakresu przeciwdziałania stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu.
 2. Uświadomienie pacjentom i ich rodzinom, konieczności podjęcia rehabilitacji psychiatrycznej która  może przyśpieszyć powrót pacjenta do pełnienia ról społecznych i rodzinnych.
 3. Edukacja społeczności lokalnej z zakresu zdrowia psychicznego, radzenia ze stresem, higieny zdrowia psychicznego.
 4. Edukacja dzieci i młodzieży kołobrzeskich szkół mająca na celu zapobiegania zaburzeniom psychicznym, zaburzeniom zachowania, depresji. Praca z rodziną gdzie są  dzieci w okresie adolescencji.
 5. Edukacja rodzin mająca na celu pomoc w postępowaniu z osobami cierpiącymi na demencję starczą i wynikającymi z tym problemami wpływającymi na funkcjonowanie rodziny.
 6. Edukacja i zmiana świadomości pracowników  instytucji pomocowych  – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz kuratorów sadowych z naszego powiatu.
 7. Współpraca ze  Stowarzyszeniami prozdrowotnymi z terenu powiatu kołobrzeskiego.
 8. Integracja oraz koordynacja działań struktur  lecznictwa psychiatrycznego i pomocy społecznej o brakujące ogniwa, aby spełnić założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Centrum Zdrowia Psychicznego.

 

Program kierowany jest do:

 1. Program kierowany jest do  pacjentów i ich rodzin leczących się w  Oddziale Psychiatrycznym, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz korzystających z Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej oraz Poradni Uzależnień Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
 1. Mieszkańców miasta  i powiatu kołobrzeskiego, oraz osób korzystających z form pomocowych oferowanych przez Stowarzyszenie ,,Feniks’’ – Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Od 2010 roku program kierowany jest również  do pacjentów leczonych na innych oddział szpitalnych  Regionalnego Szpitala oraz  rodzin wymagających wsparcia i pomocy ze strony specjalistów z dziedziny psychiatrii, psychologii, pielęgniarstwa psychiatrycznego.
 3. Od 2012 roku nasze działania kierujemy również do uczniów kołobrzeskich szkół, podopiecznych i pracowników Domów Pomocy Społecznej zlokalizowanych w naszym powiecie.
 4. Pracowników Instytucji Pomocy Społecznej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorów sadowych, policji. Stowarzyszeniami prozdrowotnymi z terenu powiatu kołobrzeskiego.

 

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, otwarte i ciągłe. Program  realizowany  jest  w  miesiącach  kwiecień – październik  2014 r. 

Program zakończy w październiku organizacja cyklicznej akademii  w ramach obchodów ,,Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego’’ wraz z podsumowaniem programu ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’.

Przeprowadzony zostanie konkursu plastyczny   w szkołach powiatu kołobrzeskiego  na temat   Zdrowia Psychicznego, rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w trakcie trwania  obchodów  ,,Światowego Dnia  Zdrowia Psychicznego’’.

Masz problem – nie czekaj – przyjdź do nas, skorzystaj z bezpłatnej pomocy specjalistów – psychologów, psychiatrów, pielęgniarki psychiatrycznej.

 

Harmonogram wykładów Szkoły Zdrowia Psychicznego 2014

Czerwiec – 4,11,18,25

Lipiec – 2,9,16,23,30

Sierpień – 6,13,20,27

Wrzesień – 3,10,17,24

Październik -1

Wykłady odbywają się w Sali Terapeutycznej Dziennego Oddziału Psychiatrycznego  lub sali o4 w godzinach od 15.00 do 17.00

Zapraszamy na  konsultacje indywidualne i grupowe  w każdy wtorek  

wg harmonogramu:

Czerwiec – 3,10,17,24

Lipiec – 1,8,15,22,29

Sierpień – 5,12,19,26

Wrzesień – 2,9,16,23,30

W pomieszczeniach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego  po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej.

Konsultacje w miejscu zamieszkania:

W razie potrzeby realizujemy konsultacje w środowisku zamieszkania po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub kontrakcje osobistym.

Telefony kontaktowe specjalistów biorących udział w programie:

spec. psych. Ewa Giza – 601543013    wew.943530229

psycholog  mgr Jacek Pawłowski – 500009019    wew.943530312

psycholog  mgr Marta Giza – 607294717    wew.943530312

spec. psych. d/pielęgniarstwa mgr Jacek Mieszkowski – 509636324    wew.943530313                                                                                                  

 

www.szpital.kolobrzeg.pl

www.feniks.kolobrzeg.pl