Konkurs wiedzy

     W dniu 06.05.2014r odbył się w Ośrodku konkurs wiedzy na temat Dnia Flagi oraz Konstytucji 3-go Maja.   Zestaw testowy składał się z 25 pytań. 

     Konkurs został przeprowadzony na zasadach obowiązujących w teleturnieju ,,Jeden z dziesięciu”.  Każdy z uczestników miał równe szansę. Wyłoniono czterech zwycięzców, którzy wykazali się najlepszą wiedzą na dany temat.