Centrum Oparcia Społecznego

BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO AKTYWIZACYJNE
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I ICH RODZIN
 

Ogłaszamy rekrutację do projektu Centrum Oparcia Społecznego”

realizowanego w ramach zadania publicznego Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

„Zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi”

więcej tutaj – zobacz