Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

               W dniu 10 października 2013 r.  w Hali Milenium  odbyły się XXI  obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, połączone  z podsumowaniem zadania Samorządu Zachodniopomorskiego w  ramach prewencji zdrowia, z zakresu zaburzeń psychicznych, realizowanego pod nazwą ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’.

Szkoła gości w naszym szpitalu od 2009 r. Głównym organizatorem obchodów był  Regionalny Szpital w Kołobrzegu, przy współudziale Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,Feniks’’ w Kołobrzegu.

           Przybyłych na uroczystość gości  powitali Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu  Jerzy Piwowarczyk  wraz z Ewą Gizą – Ordynatorem Oddziału Psychiatrycznego oraz Prezesem Stowarzyszenia „Feniks”. W uroczystościach  wzięli  również udział nasi przyjaciele  ze Środowiskowych Domów  Samopomocy  z Gryfic, Białogardu i Sławoborza.  Na uroczystości licznie  przybyli pacjenci  oraz ich rodziny.

           Tegoroczne obchody światowego Dnia Zdrowia psychicznego obchodzone są pod hasłem „Zdrowie psychiczne i osoby starsze’’. Wykład pt. ,,Szczęśliwy Senior’’ wygłosiła  Ordynator Oddziału Psychiatrycznego, Prezes Stowarzyszenia ,,Feniks’’- Ewa Giza.  Koordynator Programu ,,Szkoły Zdrowia Psychicznego’’  Jacek Mieszkowski  złożył sprawozdanie    podsumowujące  działalność   Szkoły Zdrowia   Psychicznego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu w 2013 r.  W 23 spotkaniach i 132 konsultacjach indywidualnych uczestniczyło łącznie 495 uczestników , odbyło się również 48 konsultacji w miejscu zamieszkania pacjenta (konsultacje środowiskowe).  Ordynator Oddziału Psychiatrycznego,  Prezes Stowarzyszenia ,,Feniks” Pani Ewa Giza zapoznała zebranych z  osiągnięciami i planami na przyszłość Stowarzyszenia ,,Feniks’’.

           W trakcie uroczystości wręczone zostały nagrody dla laureatów  konkursu plastycznego pt. ,,Co wiesz o zdrowiu psychicznym’’ który ogłoszono wśród szkół powiatu kołobrzeskiego.

W kategorii szkół podstawowych laureatami zostali:
 I Miejsce  Ola Poradowska – Szkoła Podstawowa Nr 6
II Miejsce Wiktoria Paćko – Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym ,,Słoneczko’’        
III Miejsce Olga Parus – Szkoła Podstawowa Nr 6   
Wyróżnienie – Bartosz Jasińsk I- Szkoła Podstawowa Nr  3   
Wyróżnienie – Wiktoria Rucińska – Szkoła Podstawowa Nr  3
Wyróżnienie – Monika Bartos – Szkoła Podstawowa Nr  3      
Wyróżnienie – Dawid Możdźyński – Szkoła Podstawowa Nr  3
 
W kategorii Szkół Gimnazjalnych  laureatami zostali:
I Miejsce – Agnieszka Ragus – Gimnazjum we Wrzosowie
II Miejsce – Wiktoria Mazińska – Gimnazjum Nr 4
III Miejsce – Kasia Sienkiewicz – Gimnazjum Nr 1
Wyróżnienie – Sabrina Vignudelli – Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu  Uzdrowiskowym ,,Słoneczko’’
 
W kategorii Szkół średnich  laureatami zostali:
I miejsce -Monika Kulasek – Zespół Szkół Morskich
II miejsce– Marta Sienkiewicz – Liceum Ogólnokształcące –  Kopernik
 

Pozostałym uczestnikom konkursu wręczone zostaną dyplomy uczestnictwa w konkursie i talon na zakup pizzy.

Obchody uświetnił występ chóru Retrovianki działającym przy Uniwersytecie III Wieku w Kołobrzegu, Agata Kramarz z klasy Vc  ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kołobrzegu zaśpiewała piosenkę ,,Do słońca leć’’ i zatańczyła taniec w stylu dancehall, wystąpił również zespół tańca towarzyskiego ,,Amber’’ pod kierunkiem Pani Agaty Pilarskiej.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zakończyły się wspólnym śpiewaniem piosenek i tańcami z wodzirejem przygotowane dla podopiecznych Środowiskowych   Domów    Samopomocy   uczestniczących   w   uroczystości.