Harmonogram pracy Klubu Pacjenta w m-cu październik 2013

Harmonogram pracy Klubu Pacjenta w m-cu październik 2013 w Kołobrzegu przy ul. Granicznej 6, Ip. – domofon„FENIKS”
 
 


 
Wtorki: 8,15,22 październik 2013 r.  godz. 13.00 – 16.00
Czwartki: 10,17,24 październik 2013 r. godz. 13.00 – 16.00
Przyjmuje:  mgr Marta Giza – psycholog
Rejestracja telefoniczna  607 294 717
 
Wtorek: 1 październik 2013 r.  godz. 13.00 – 16.00
Czwartek: 3 październik 2013 r. godz. 13.00 – 16.00
Przyjmuje:  mgr Marta Ustianowska – psycholog
Rejestracja telefoniczna 505 608 272
Doradztwo  i  wsparcie psychologiczne, psychoedukacja, konsultacje  indywidualne.
 
Wtorki : 1,15,29 październik 2013 r.  godz.16.30 – 20.30
Przyjmuje:  mgr Alicja Jaszczyńska – Specjalista terapii uzależnień
Rejestracja telefoniczna  504 246 723
Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych – godz.16.30 – 18.30
Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych – godz.18.30-20.30
 
Środy:  2,16,30 październik 2013 r.  godz.10.30 – 13.30
Przyjmuje: mgr Danuta Korn-Tęcza – pedagog, doradca rodzinny
Rejestracja telefoniczna 94 35 21 360, kom.509 337 120
Praca z rodziną; delegatem rodziny
 
Piątki: 11,25 październik 2013 r. godz.18.00 – 20.00
Prowadzenie grup DDA
Piątki: 11,25 październik 2013 r.  godz. 20.00 – 21.00
Konsultacje indywidualne DDA
Przyjmuje: mgr Katarzyna Jadwiga Długosz-Ziętek
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Rejestracja telefoniczna 509069192
Telefon zaufania w dni powszednie od godz. 15.00 do 20.00
Nr telefonu: 512249759
WWW.feniks.kolobrzeg.pl
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną. Jest również możliwość konsultacji w miejscu zamieszkania.