INFORMACJA


 
 
 
 
 
 
 
SZANOWNI PAŃSTWO,
KOMITET ORGANIZACYJNY REPREZENTUJĄCY:

  • STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „PRZYSTAŃ” W KOSZALINIE,
  • POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA,
  • FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI „NOWE ŻYCIE” PRZY SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM W KOSZALINIE,
  • STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII „MŁODZI MŁODYM” W KOSZALINIE

SERDECZNIE ZAPRASZA NA I. KOSZALIŃSKĄ KONFERENCJĘ PSYCHIATRYCZNĄ.
www.konferencja-psychiatryczna.pl
Wśród prelegentów: 
profesjonaliści, między innymi:

prof. K. Prot-Klinger: Myślenie środowiskowe – czy jesteśmy na to gotowi?
prof. J. Samochowiec, mgr E. Tyburski, mgr S. Strzałkowska: Rozwój pychiatrii środowikowej i założania modelu psychoterapeutycznego. Założenia badań Zachodniopomorskiego Centrum Biogospodarki

prof. J. Wciórka: Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce – trialog, milczenie?
doc. A. Cechnicki: Blaski i cienie psychiatrii środowiskowej
mgr A. Bielańska: Znaczenie psychoterapii osób z zaburzeniami psychotycznymi
mgr W. Lekszycka: Kim jestem â schizofrenia jako szansa;
beneficjenci z Koszalina i okolic, rodzice i opiekunowie.
 
Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny.
TEMAT:  Sukcesy i trudności wprowadzania modelu psychiatrii środowiskowej
TERMIN: 15 â 16 listopada 2013 r.
MIEJSCE:  Aula Główna Politechniki Koszalińskiej, ul. Śniadeckich 2, Koszalin

Więcej informacji na www.konferencja-psychiatryczna.pl
                                              Pozdrawiamy
                                             Oraganizatorzy