Miesiąc: sierpień 2013

WIELKIE SPRZĄTANIE

23 lipca pojechaliśmy wraz z terapeutami do Pałacyku „Feniksa” mieszczącego się w Trzyniku w Gminie Siemyśl. Pomagamy tam przy remoncie budynku, a także dbamy o zieleń w parku.