Szkoła Zdrowia Psychicznego

,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’

działająca w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

zaprasza na zajęcia i konsultacje w lipcu i sierpniu  2013 r.

                   

,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ to kontynuacja programu z 2009 roku stanowiącą cześć zadania Samorządu Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2013 r.- w zakresie zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Program kierowany jest do mieszkańców miasta i powiatu kołobrzeskiego, pacjentów i  ich rodzin  leczących się w Oddziale Psychiatrycznym, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, leczonych na innych oddziałach szpitalnych Regionalnego Szpitala, oraz  rodzin wymagających wsparcia i pomocy ze strony specjalistów z dziedziny psychiatrii. Od 2012 roku nasze działania kierujemy również do rodziców i uczniów kołobrzeskich szkół, podopiecznych i pracowników Domów Pomocy Społecznej zlokalizowanych w naszym powiecie. Pracowników Instytucji Pomocy Społecznej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Termin wykładów w lipcu -17.07.2013, 24.07.2013, sierpniu 07.08.2013, 14.08.2013, 21.08.2013

Wykłady prowadzone są w środy od godziny 14.00 w Sali Terapeutycznej Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Wejście do Dziennego Oddziału Psychiatrycznego znajduje się od strony ogrodu szpitalnego, na pierwszym piętrzę, w stronę Kanału Drzewnego.

Konsultacje indywidualne i grupowe odbywają się w poniedziałki w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym i w razie potrzeby w Oddziałach Szpitalnych. Istnieje również możliwość wyjazdu terapeutów na konsultacje środowiskowe w miejscu zamieszkania pacjenta.

Terminy konsultacji w lipcu 15.07.2013, 22.07.2013, 29.07.2013, sierpniu 05.08.2013, 12.08.2013, 19.08.2013 26.08.2013
W przypadku potrzeby konsultacji indywidualnych proszę dzwonić:
spec. psych. Ewa Giza                                                                601543013   wew.229
psycholog  mgr Jacek Pawłowski                                                 500009019   wew.312
psycholog  mgr Marta Giza                                                         607294717   wew.312
spec. psych. d/pielęgniarstwa mgr Jacek Mieszkowski                    509636324   wew.313

Zajęcia w Szkole Zdrowia Psychicznego poszerzają ofertę szeroko rozumianej psychiatrii środowiskowej, pomagają w rozwijaniu działań samopomocowych, zwiększają wiedzę na temat zaburzeń psychicznych, wpływają na poprawę, jakości życia osób chorych psychicznie, oraz zapobieganie marginalizacji społecznej i wykluczeniu społecznemu.

 
Zapraszamy na zajęcia
Jacek Mieszkowski