Nauczymy jak zdrowieć

     Ruszyła piąta edycja Szkoły Zdrowia Psychicznego w Kołobrzegu –  Jesteśmy uparci i konsekwentni – mówiła Ewa Giza, prezes stowarzyszenia „Feniks” i ordynator oddziału psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. To przy nim działa jedyna w swoim rodzaju szkoła. Dociera do coraz większej liczby potrzebujących. Kadra Feniksa edukuje, promuje i oswaja psychologię i psychiatrię. Łamie stereotypy. Bo, niestety, kontakt z psychiatrą nadal kojarzy się źle. Powoduje wstyd, wycofanie, stygmatyzację. A przecież zdrowia psychicznego można się nauczyć. Wypracować odpowiednie postawy, dostosować terapię. I zacząć normalnie funkcjonować i pracować. Cieszyć się odzyskanym życiem.  

     Zajęcia w SZP to jeden z elementów szeroko pojętej psychiatrii środowiskowej. Program kierowany jest zarówno do pacjentów, z potocznie nazywanej,  „piątki” (na tym piętrze mieści się oddział psychiatryczny) i ich rodzin ale także do pacjentów z dziennego oddziału psychiatrycznego, poradni zdrowia psychicznego i poradni uzależnień. Od roku z pomocy mogą korzystać rodzice i uczniowie kołobrzeskich szkół oraz podopieczni i pracownicy Domów Pomocy Społecznej w powiecie kołobrzeskim i innych instytucji pomocy  społecznej.

     Od trzech lat na pomoc psychiatry czy psychologa mogą liczyć także pacjenci ze wszystkich oddziałów szpitala regionalnego – wtapiamy się w życie innych oddziałów. Psycholog zawsze przyjdzie do pacjenta na oddział. Pacjent będzie też zaopiekowany po wyjściu ze szpitala- zapewniała Ewa Giza podczas inauguracyjnego wykładu. Tematem wystąpienia był „Stres – zagrożenie XXI wieku” . Kolejny wykład będzie dotyczył narkomanii, który powstał na kanwie dyskusji o legalizacji marihuany. „Rok szkolny” zakończy się w październiku.   

     Szkoła finansowana przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego z  zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Pomoc jest bezpłatna. Szczegóły i dokładny termin wykładu na stronach www.feniks.kolobrzeg.pl  i www.zoz.kolobrzeg.pl.

Masz problem – nie czekaj – przyjdź do nas.

Program Szkoły Zdrowia Psychicznego:

1.Prelekcje i wykłady.

2.Poradnictwo indywidualne i grupowe.

3.Zajęcia warsztatowe.

4.Konsultacje w środowisku pacjenta.

5.Organizacja cyklicznej akademii w ramach obchodów ,,Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego’’ wraz z podsumowaniem programu ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’.

6.Przeprowadzenie konkursu plastycznego w Kołobrzeskich szkołach na temat Zdrowia Psychicznego, rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w trakcie trwania obchodów ,,Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”.