Harmonogram pracy Klubu Pacjenta w m-cu luty 2013

Harmonogram pracy Klubu Pacjenta w m-cu luty 2013 w Kołobrzegu przy ul. Granicznej 6, Ip. – domofon „FENIKS”
Wtorki: 5,12,19 luty 2013 r. godz. 13.30 – 16.30
Wtorek 26 luty godz.13.30 – 17.30
Przyjmuje: mgr Marta Giza – psycholog
Rejestracja telefoniczna 607 294 717
Doradztwo i wsparcie psychologiczne, psychoedukacja, konsultacje indywidualne.
Wtorki : 12,19 luty 2013 r. godz.16.30 – 20.30
Przyjmuje: mgr Alicja Jaszczyńska – Specjalista terapii uzależnień
Rejestracja telefoniczna 094 35 30 312 lub 313 kom.504 246 723
Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych – godz.16.30 – 18.30
Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych – godz.18.30-20.30
Środy: 6,13,20,27 luty 2013 r. godz.10.30 – 13.30
Przyjmuje: mgr Danuta Korn-Tęcza – pedagog, doradca rodzinny
Rejestracja telefoniczna 94 35 21 360, kom.509 337 120
Praca z rodziną; delegatem rodziny
Piątki: 1,8,15 luty 2013 r. godz.18.00 – 20.00
Prowadzenie grup DDA
Piątki: 1,8,15 luty 2013 r. godz. 20.00 – 21.00
Konsultacje indywidualne DDA
Przyjmuje: mgr Katarzyna Jadwiga Długosz-Ziętek
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Rejestracja telefoniczna 509069192
Telefon zaufania w dni powszednie od godz. 15.00 do 20.00
Nr telefonu: 512249759

WWW.feniks.kolobrzeg.pl

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną. Jest również możliwość konsultacji w miejscu zamieszkania.