Harmonogram pracy Klubu Pacjenta – październik 2012

Harmonogram pracy Klubu Pacjenta w m-cu październik 2012 w Kołobrzegu przy ul. Granicznej 6, Ip. – domofon „FENIKS”
Wtorki: 2,9,16,23 październik 2012 r. godz. 13.30 – 16.30
Przyjmuje: mgr Marta Giza – psycholog
Rejestracja telefoniczna 607 294 717
Doradztwo i wsparcie psychologiczne, psychoedukacja, konsultacje indywidualne.
Wtorki : 2,16,30 październik 2012 r. godz.16.30 – 20.30
Przyjmuje: mgr Alicja Jaszczyńska – Specjalista terapii uzależnień
Rejestracja telefoniczna 094 35 30 312 lub 313 kom.504 246 723
Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych – godz.16.30 – 18.30
Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych – godz.18.30-20.30
Środy: 3,10,17,24 październik 2012 r. godz.11.30 – 14.30
Przyjmuje: mgr Danuta Korn-Tęcza – pedagog, doradca rodzinny
Rejestracja telefoniczna 94 35 21 360, kom.509 337 120
Praca z rodziną; delegatem rodziny
Poniedziałki: 8,22 październik 2012 r. godz.19.00 – 21.00
Prowadzenie grup DDA
Środy: 10,24 październik 2012 r. godz. 19.00 – 20.00
Konsultacje indywidualne DDA
Przyjmuje: mgr Krystyna Lisowska – Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Rejestracja telefoniczna 530 530 345
Telefon zaufania w dni powszednie od godz. 15.00 do 20.00
Nr telefonu: 512249759
WWW.feniks.kolobrzeg.pl