Szkoła Zdrowia Psychicznego

     ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ zaprasza wszystkich zainteresowanych zdrowiem psychicznym na wykład, który odbędzie się w dniu 30 lipca 2012 r o godzinie 15.00 w Sali Konferencyjnej ,,04’’ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Tematem wykładu będzie ,,Zaburzenie pamięci osób w podeszłym wieku – problemy dnia codziennego w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym’’. Wykład wygłosi Ewa Giza Ordynator Oddziału Psychiatrycznego, Prezes Stowarzyszenia ,,Feniks’’ -Członek Rady do spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia.

Wykład przybliży nam problemy osób i ich rodzin związane ze skutkami osłabienia pamięci, które mogą wynikać nie tylko z fizjologicznego procesu starzenia się, ale także mogą chorobowego spowodowanego np. zaburzeniami krążenia mózgowego, czy chorobami sercowo-naczyniowymi. Omówimy łagodne, w początkowym okresie, zaburzenia poznawcze, które mogą rozwinąć się w pełnoobjawową chorobę Alzheimera. Omówimy możliwości leczenia, postepowanie rehabilitacyjne, które poszerzy wiedzę członków rodzin i pozwoli lepiej radzić sobie z trudnościami życia codziennego. Przybliżymy formy pomocy rodzinie pacjenta dotkniętego zaburzeniami pamięci aby jak najdłużej mogła cieszyć się wspólnym życiem rodzinnym z rodzicami , dziadkami, bliskimi.

Łagodne zaburzenia poznawcze w populacji osób po 60 r.ż. wynoszą od 15% do 30%. U blisko połowy z nich otępienie rozwija się w ciągu najbliższych pięciu lat od momentu zachorowania, a u ok. 10-15% może rozwinąć się w ciągu najbliższego roku. Dlatego wczesna diagnoza i właściwe leczenie mogą skutecznie wpłynąć na zatrzymanie tego procesu. Diagnozowanie zaburzeń pamięci polega na ocenie: orientacji w czasie i w miejscu, języka i mowy, możliwości zapamiętywania, liczenia, myślenia abstrakcyjnego itp. Pomocne w tym procesie są testy psychologiczne, pozwalające na obiektywną ocenę stanu osoby badanej. Konsultacje ze specjalistą, wykonanie odpowiednich badań i testów pozwala na postawienie diagnozy i umożliwia zaplanowanie optymalnego postępowania terapeutycznego. W wyniku tych działań uzyskamy odpowiedz, czy wystarczy tylko wsparcie rodziny, psychoedukacja i treningi pamięci, czy też należy wkroczyć z terapią farmakologiczną.

,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ jest kontynuacją programu z 2009 roku stanowiącą cześć zadania Samorządu Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2012 r.- w zakresie zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych