TEATR LEKCJĄ ŻYCIA

     Za nami pierwsza część zajęć odbywających się w ramach projektu ,,Teatr lekcją życia”. Pierwsze spotkania z reżyserem , warsztaty plastyczne oraz zajęcia z psychologiem i psychiatrą ( w grupie członków Stowarzyszenia Feniks). Jak na razie najwięcej radości sprawiło przygotowanie rekwizytów i elementów scenografii. Przy okazji poznano różne techniki sztuk plastycznych np. rysunek, malowanie farbami , montaż konstrukcji przestrzennych. W ramach edukacji teatralnej przygotowano pierwszą część PRZEWODNIKA TEATROLOGA i przeprowadzono warsztaty- dramy.
Już za kilka dni przerwa wakacyjna , a po niej intensywna praca nad spektaklem. Ruszamy ponownie we wrześniu. Zapraszamy na zajęcia.

     Zadanie zostało dofinansowane kwotą 14 000 złotych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

.

.

.

.

.

.

PRZEWODNIK TEATROLOGA …czyli słowo o teatrze….cz I
Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo daje przedstawienie dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl teatralny lub też budynek, w którym on jest grany.

Rodzaje teatru
• repertuarowy
• impresaryjny
• bulwarowy
• ogródkowy
• radiowy i teatr telewizyjny
• uliczny
• teatr objazdowy
• szkolny
• lalkowy – przy zastosowaniu marionetek, kukiełek, pacynek, sycylijek (lalek z uchwytami u głowy, pleców i rąk za które aktor trzyma lalkę) oraz teatr cieni
• muzyczny

Teatrologia- nauka o teatrze . Teatrolog stara się patrzeć na teatr obiektywnie, zazwyczaj analizuje tekst dzieła dramatycznego oraz inscenizację w różnych kontekstach (np. historycznym, teoretycznym, kulturowym).

Rodzaje widowisk teatralnych
• przedstawienie dramatyczne (może też zawierać elementy innych rodzajów widowisk teatralnych)
• opera, pierwotnie poważna, od XVII wieku także komiczna
• operetka – z mniej skomplikowaną fabułą niż opera, z niej wykształciły się gatunki współczesne: śpiewogra i musical
• balet, który wykształcił się z komedii dell’arte i widowisk jarmarcznych
• pantomima – oparta wyłącznie na geście, mimice, ruchu, z wyeliminowanym słowem
• teatr plastyczny – opierający się na plastyce ruchu, dekoracji i sposobu wyrażania się
Scena – przestrzeń (podwyższenie) w budynku teatralnym przeznaczone dla wystawiania utworów, usytuowana powyżej widowni i oddzielona od niej kurtyną, odpowiednio wyposażona pod względem technicznym, stanowiąca miejsce gry aktorów.
Proscenium -część sceny wysunięta przed kurtynę
Odmiany scen:

– pudełkowa (włoska) – oddzielona jest od widowni kurtyną i rampą – otwarta (estradowa) – pozbawiona kurtyny, może być otoczona widownią z trzech stron
– en ronde – w kształcie koła lub czworoboku, otoczona jest widownią z czterech stron.

Spektakl lub widowisko teatralne (fr. spectacle, łac. spectaculum) – utwór dramatyczny lub inne dzieło sztuki teatralnej odegrane przez aktorów przed zgromadzoną w tym celu publicznością.
Elementy spektaklu Aktor – buduje dla widza umowną rzeczywistość teatralną, bez aktora spektakl nie jest możliwy. Choreografia – ruch sceniczny Mimika – wyraz twarzy aktora Tekst – dramat lub scenariusz Reżyser – koordynator wszystkich działań scenicznych i innych elementów spektaklu
Widowisko teatralne stanowi efekt połączenia różnych sztuk – literatury (w wypadku przedstawienia dramatu), sztuki aktorskiej, muzyki (zwłaszcza w przedstawieniach muzycznych, jak opera lub operetka), choreografii (zwłaszcza w przypadku widowisk baletowych).
Elementy widowiska teatralnego :
• gra aktorska realizowana głosowo
• aktorska ekspresja motoryczna
o aktorska ekspresja mimiczna
o gestyka – ruch aktora na scenie
• właściwości wyglądu aktora: jego typ urody, charakteryzacja, kostium lub maska
• właściwości przestrzeni scenicznej
o dekoracja
o oświetlenie
o rekwizyty teatralne
• efekty akustyczne i muzyka
linki:
http://www.sp5.kolobrzeg.pl/news.php?readmore=933
http://www.sp5.kolobrzeg.pl/news.php?readmore=972