Zebranie SOŁECTWA

 

20. 06.2012r w Trzyniku odbyło się zebranie Rady Sołectwa. Na spotkanie z mieszkańcami zaproszeni zostali przedstawiciele Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół FENIKS. Prezes Stowarzyszenia, p. Ewa Giza oraz członkowie Jarosław Wosicki i Adam Szymański opowiadali zgromadzonym o pracach jakie wykonano w Pałacu i Parku w Trzyniku, odpowiadali na pytania mieszkańców, a także zaproponowali plan prac jakie będą w tym miejscu prowadzone.

 

Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze, zebrani mieszkańcy wyrazili chęć współpracy i pomocy w zbliżającym się pikniku integracyjnym . Działania na rzecz społeczności lokalnej są współrealizowane z radą Sołectwa Trzynik oraz Urzędem Gminy Siemyśl.

 

Zebranie zaowocowało propozycją dalszej współpracy z Sołtysem , p. Anną Gmur i wójtem gminy Siemyśl, p. Markiem Dołkowskim. Najbliższym wspólnym przedsięwzięciem będzie Spotkanie Integracyjne dla mieszkańców Trzynika, które odbędzie się 30.06.2012r. na terenie pałacu w Trzyniku.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na sobotni Piknik i dziękujemy za dobrą wolę i wsparcie we wspólnie prowadzonych działaniach.