Szkoła Zdrowia Psychicznego

,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ 2009-2012

zaprasza wszystkich zainteresowanych, do udziału w  zajęciach organizowanych

w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Jest  to cześć zadania Samorządu Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2012 r.- w zakresie zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym i skierowana jest do:

-Mieszkańców powiatu kołobrzeskiego,
-Pacjentów i ich rodzin przebywających w trakcie leczenia na innych oddziałach szpitalnych a zainteresowanych pomocą sobie w chorobie przewlekłej somatycznie, przebiegającej z   bólem, chorobą nowotworową, cukrzycą, choroba kardiologiczną, chorobą reumatologiczną, schorzeniami neurologicznymi i innymi.)
-Zainteresowanych konsultacją z dziedziny uzależnień, problemów wychowawczych, problemów rodzinnych ).
-Pacjentów i ich rodzin leczących się w  Oddziale Psychiatrycznym, Dziennym Oddziale  Psychiatrycznym, korzystających z Poradni  Zdrowia
Psychicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu,
-Pracowników instytucji  zajmujących się osobami chorymi psychicznie,
-Pacjentów i ich rodzin chorujących psychicznie.

Program realizują  specjaliści z Oddziału Psychiatrycznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wykonujących zadania z zakresu:

–   terapii uzależnień i podwójnej diagnozy-instruktora terapii uzależnień mgr Alicja Jodłowska  tel. wew.  313, kom. 504246723
–   pielęgniarstwa  psychiatrycznego-spec. piel. psych. mgr Jacek Mieszkowski, tel. wew.   399, kom.  509636324
–   konsultacji psychiatrycznych-  spec. psych. lek. chorób wew. Ewa Giza, tel. wew.  229, 259, kom.601543013
–   poradnictwa psychologicznego – psycholog  mgr Jacek Pawłowski kom.500009019 i psycholog mgr Marta Giza kom. 607294717, tel. wew. 312
Konsultacje prowadzone są w sali terapeutycznej Dziennego  Oddziału Psychiatrycznego oraz w razie potrzeby konsultacje indywidualne w oddziałach  Regionalnego Szpitala.
Wykłady odbywają się w  poniedziałki od godziny 14.40 w Sali Edukacyjnej Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.
 
Zapraszam zainteresowanych do korzystania z konsultacji indywidualnych