inauguracja zajęć Szkoły Zdrowia Psychicznego

                     W Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu odbyła się się inauguracja zajęć Szkoły Zdrowia Psychicznego. W dniu 05.06.2012 rozpoczęto kontynuację programu działającego od 2009 roku. Stanowi on cześć zadania Samorządu Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2012 r. w zakresie zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

     Uczestnicy zgromadzeni w sali 04 Kołobrzeskiego Szpitala mogli wysłuchać wykładu pt. ,,Narodowy Program Zdrowia Psychicznego – Centrum Zdrowia Psychicznego, kompleksowa środowiskowa opieka nad pacjentem’’ wygłoszonego przez Członek Rady do spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia, Członek Regionalnej Rady Zdrowia Psychicznego przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego, Ordynator Oddziału Psychiatrycznego, Prezes Stowarzyszenia ,,Feniks’’ Ewa Giza.

W ramach zajęć odbędzie się cykl wykładów i prelekcji, które kierowane są do szerokiego grona chętnych, a zwłaszcza:

 • Wszystkich mieszkańców powiatu kołobrzeskiego,

 • Pacjentów i ich rodzin leczących się w Oddziale Psychiatrycznym, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, korzystających z Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Uzależnień Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu,

 • Osób zainteresowanych konsultacją z dziedziny uzależnień, problemów wychowawczych, oraz problemów rodzinnych

 • Pracowników wszelkich instytucji zajmujących się osobami chorymi psychicznie

 • Pacjentów i ich rodzin chorujących psychicznie, a także pacjentów leczących się na innych oddziałach szpitalnych zainteresowanych pomocą w walce z chorobami przewlekłymi.

 • Pacjentów i ich rodzin chorujących psychicznie.

,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w zajęciach organizowanych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Wykłady odbywają się od czerwca do października w poniedziałki od godziny 14.40 w Sali Edukacyjnej Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.

Najbliższe zajęcia wg harmonogramu na czerwiec odbędą się w dniach:

 • 11.06,

 • 18.06,

 • 25.06.2012r.

  Skorzystać można również z konsultacji indywidualnych w dniach 12, 19, i 26 czerwca2012 r.