Projekt "Teatr lekcją życia"

     Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół ,,Feniks” w Kołobrzegu oraz Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II realizują projekt ,, Teatr lekcją życia”.

     Celem projektu jest stworzenie nowej inicjatywy o charakterze edukacyjnym realizowanej w formie warsztatów i spektakli, które podniosą wiedzę o teatrze oraz wpłyną na wzrost aktywności w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W ramach projektu odbędą się : warsztaty mające na celu nabycie nowych umiejętności poprzez blok ćwiczeń muzykoterapeutycznych, dramowych , psychodramatycznych, logopedycznych, plastycznych. Zajęcia prowadzone będą indywidualnie i grupowo. Tego typu doświadczenia pomogą poprawić funkcjonowanie i aktywność poszczególnych osób w środowisku poza grupą warsztatową. Zajęcia realizowane będą w dwóch blokach czasowych : w okresie maj-czerwic 2012 i wrzesień-październik 2012 w pracowniach Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi( dzieci) oraz w gabinetach specjalistycznych i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym ( dorośli). Uczestnicy projektu wezmą udział w profesjonalnym spektaklu teatralnym. Wspólne wyjście na spektakl teatralny będzie nie tylko sympatyczną formą spędzenia wolnego czasu, ale kolejną szansą na wzrost wiedzy o teatrze i przełamywanie własnych barier. Stworzona będzie okazja do rozmów dotyczących przeżyć, wrażeń, ulubionej postaci itp. Osoby uczestniczące będą mogły zaobserwować jak różnorodny jest teatr, jakie wykorzystuje środki itp. Ponieważ wstęp na spektakl jest odpłatny zaplanowano zakup biletów dla osób które wezmą w nim udział . Na zakończenie warsztatów zostanie zaprezentowany spektakl teatralny w wykonaniu uczestników projektu.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie zostało dofinansowane kwotą 14 000 złotych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Organizator i współorganizatorzy :
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół ,,Feniks” w Kołobrzegu
Szkoła Podstawowa nr 5 Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu