ZAPROSZENIE

Zaproszenie na Spotkanie Inauguracyjne Szkoły Zdrowia Psychicznego 2012
W dniu 05 czerwca 2012 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej ,,04’’ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu nastąpi uroczyste otwarcie Szkoły Zdrowia Psychicznego

– Wykład inauguracyjny pt. ,,Narodowy Program Zdrowia Psychicznego – Centrum Zdrowia Psychicznego, kompleksowa środowiskowa opieka nad pacjentem’’

wygłosi:

     Członek Rady do spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia, Członek Regionalnej Rady Zdrowia Psychicznego przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego, Ordynator Oddziału Psychiatrycznego, Prezes Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,Feniks’’ Pani Ewa Giza.

,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ to kontynuacja programu z 2009 roku stanowiącą cześć zadania Samorządu Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2012 r.- w zakresie zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
Koordynator programu
Jacek Mieszkowski