Wyjazd do Torunia – 23 lutego 2012

    23 lutego 2012 roku przedstawiciele Powiatowego Ośrodka Wsparcia wyjechali na wizytę studyjną w ramach Projektu Kołobrzeskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W wyjeździe wzięli udział także uczestnicy projektu oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, organizacji pozarządowych a także przedstawiciele samorządu.
Wyjazd miał na celu poznanie zasad działania organizacji III sektora w innych regionach naszego kraju, a także na wzbogacanie wiedzy nt. Ekonomii Społecznej oraz funkcjonowania ośrodków pomagających osobom niepełnosprawnym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym.
W trakcie wyjazdu uczestnicy poznali zasady działania Gospodarstwa Ekologicznego prowadzonego przez Fundację im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie. Mogli zwiedzić też pracownię Goldtau, w której w terapii uczestniczą osoby niepełnosprawne.
Drugi dzień wyjazdu to prelekcja prowadzona przez członków CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne W Toruniu, podczas którego słuchacze zapoznali się z różnymi projektami wspierania osób bezrobotnych.
Kolejnym punktem szkolenia było poznawanie struktur i działania Toruńskiej Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA”. Wielkie wrażenie na wszystkich zrobił Warsztat Terapii Zajęciowej, prowadzony na terenie fundacji.
Wyprawa studyjna okazała się ciekawym doświadczeniem dla wszystkich uczestników wyjazdu, pozwoliła na poszerzenie wiedzy w zakresie działania placówek pozarządowych i zaowocowała wieloma pomysłami, które można wdrażać w naszych działaniach.