Harmonogram pracy Klubu Pacjenta w m-cu grudzień 2011

Harmonogram pracy Klubu Pacjenta w m-cu grudzień 2011 w Kołobrzegu przy ul.Granicznej 6, Ip. – domofon „FENIKS”

Wtorki: 6,13,20 grudzień 2011 r. godz. 13.30 – 16.30
Wtorek: 27 grudzień 2011 r. godz.14.30 – 16.00
Przyjmuje: mgr Marta Giza – psycholog
Rejestracja telefoniczna 607 294 717 Doradztwo i wsparcie psychologiczne, psychoedukacja, konsultacje indywidualne.
Wtorki : 6,13,20 grudzień 2011 r. godz.16.30 – 20.30
Wtorek: 27 grudzień 2011 r. godz.16.00 – 19.00
Przyjmuje: mgr Alicja Jaszczyńska – instruktor terapii uzależnień – socjolog
Rejestracja telefoniczna 094 35 30 312 lub 313 kom.504 246 723
Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych – godz.16.00-18.00
Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych – godz.18.00-20.00 Środy: 7,14,21 grudzień 2011 r. godz.15.30 – 17.30
Przyjmuje: mgr Danuta Korn-Tęcza – pedagog, doradca rodzinny Rejestracja telefoniczna 94 35 21 360, kom.795 158 752
Praca z rodziną; delegatem rodziny Czwartki: 1,8,15,22 grudzień 2011 r. godz.17.00 – 19.00
Przyjmuje: mgr Krystyna Lisowska – Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Rejestracja telefoniczna 530 530 345 Prowadzenie grup DDA Telefon zaufania- w dni powszednie od godz. 15.00 do 22.00 Nr telefonu: 512249759
WWW.feniks.kolobrzeg.pl
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną. Jest również możliwość konsultacji w miejscu zamieszkania.