Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

     W dniu 03 października 2011 r. w Hali Milenium, w Kołobrzegu odbyły się obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Obchody połączone były z podsumowaniem zadania Samorządu Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2011 realizowanego pod nazwą ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’.
     Szkoła gości w naszym szpitalu od 2009 r. Głównym organizatorem obchodów był Regionalny Szpital w Kołobrzegu, przy współudziale Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,Feniks’’ w Kołobrzegu.

     Przybyłych na uroczystość gości uroczyście powitała lek. med. Pani Ewa Giza – Ordynator Oddziału Psychiatrycznego oraz Prezes Stowarzyszenia „Feniks”. W obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego uczestniczyli Dyrektor Wydziału Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Pani Dorota Łabinowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Kołobrzeg Pani Anna Mieczkowska, przedstawiciele władz miejskich, powiatowych, stowarzyszeń prozdrowotnych działających w naszym mieście oraz liczni goście. Listy gratulacyjne z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego na ręce Pani Ewy Gizy przesłali – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pan Marek Hok oraz Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Pan Krzysztof Faliński.

     W uroczystościach wzięli również udział nasi przyjaciele ze Środowiskowych Domów Samopomocy z Gryfic, Białogardu i Gościna. Na uroczystości licznie przybyli pacjenci oraz ich rodziny. Koordynator Programu ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ Pan Jacek Mieszkowski złożył sprawozdanie podsumowujące działalność Szkoły Zdrowia Psychicznego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, w 2011 r. Celem szkoły była edukacja pacjentów oraz rodzin osób chorych psychicznie z zakresu przeciwdziałania stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu. Uświadomienie pacjentom i ich rodzinom, konieczności podjęcia rehabilitacji psychiatrycznej, która może przyśpieszyć powrót pacjenta do pełnienia ról społecznych i rodzinnych. Edukacja społeczności lokalnej z zakresu zdrowia psychicznego, radzenia ze stresem, higieny zdrowia psychicznego. Promocja zdrowego stylu życia.

     W 25 spotkaniach uczestniczyło 546 osób, odbyło się 136 konsultacji indywidualnych oraz 11 konsultacji środowiskowych. Ordynator Oddziału Psychiatrycznego, Prezes Stowarzyszenia ,,Feniks” Pani Ewa Giza zapoznała zebranych z osiągnięciami Stowarzyszenia ,,Feniks’’. Stowarzyszenie od lipca 2011 r. ma status organizacji pożytku publicznego. W swym wystąpieniu podkreślała dobrą w współpracę z samorządem wojewódzkim, władzami miasta i powiatu. Zwróciła uwagę na współpracę i sprzyjający klimat oraz zrozumienie naszych działań ze strony Dyrektora Regionalnego Szpitala Pana Janusza Olszewskiego. Życząc dalszej owocnej współpracy.
Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zakończyły się wspólnym śpiewaniem piosenek i tańcami z wodzirejem przygotowane dla podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy uczestniczących w uroczystości.